Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens hverdagsliv

Den daglige undervisning bygger på forskningsbaseret viden om læring. Hjernen har flere læringskanaler og eleverne lærer ved at se, høre og bevæge sig.

Alle oplever derfor en varieret undervisning, herunder breakers med bevægelse og brain boost, små lege, små-konkurrencer, dialog øvelser, pair shares og andre strukturer for samarbejde i løbet af undervisningen.

Læringsmiljøet foregår både i klasserum, udendørs, i mindre grupper og ikke mindst samlet som en hel årgang, hvor skolens store grupperum også benyttes. Her anvendes principper og metoder, hvor flere undervisere er sammen med eleverne.

Vi har desuden tydelig læringsrumsledelse og en tydelig organisering af undervisningen gennem dagsordener, hvor eleverne har faste samarbejdspartnere, arbejdspladser og grupper.

Skolens mindset, der bygger på "positiv tankegang" og vægtning af udvikling for både den enkelte og fællesskabet, kan ses i vores vedholdende arbejde med "Karakterkompasset" - skolens navigationsværktøj til at bygge en stærk karakter, hvor især begreberne: optimisme, integritet, vedholdenhed og ejerskab er grundlæggende.